Gcom Gcom Gcom Gcom Gcom Gcom Gcom

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đầu khóa biên thấp

  • Mã SP :N39
  • Lượt xem : 5647
  • Mô tả : Vấu hãm khóa Kinlong, dùng cho bộ khóa cửa đi và cửa sổ 2 cánh.

Sản phẩm cùng loại

Đệm chốt
Mã SP: SK30
Chốt Cánh Phụ
Mã SP: SCX500A
Chốt Cánh Phụ
Mã SP:  SCX220A
Hãm chốt âm
Mã SP: SDS1A
Chốt Cánh Phụ
Mã SP: MCX300A